WWW-sivujemme käyttöehdot

Käyttäessänne WBG Median hallinnoimaa wecast.fi www-sivuja hyväksytte samalla alla kerrotut ehdot teitä sitoviksi. Tämän lisäksi näillä sivuilla olevat eri tietolähteet voivat sisältää muita erityisiä ehtoja.

Näiden WWW-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus (c) ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat WBG Media Oy:lle. Tämän perusteella sivujen kopioiminen, jakeleminen, siirtäminen, tallentaminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä, ellei tähän ole WBG Median erillistä kirjallista lupaa. Sivuja saa kuitenkin tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella, tulostaa niistä osia sekä käyttää niitä yksityiseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Lainattaessa aineistoa on aina ilmoitettava lähde.

Näillä WWW-sivuilla ei voida tehdä minkäänlaisia oikeustoimia WBG Median kanssa. Näillä sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. Oikeustoimen tekeminen perustuu aina erilliseen kirjalliseen sopimukseen.

WBG Media pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa sivuja sekä rajoittaa niille pääsyä. WBG Media ei takaa sivujen virheetöntä ja keskeytyksetöntä käyttöä eikä vastaa sivujen käytöstä mahdollisesti aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Mikäli WBG Median wecast.fi sivuilla on linkkejä kolmansien osapuolten WWW-sivuille tai niiden palveluun, ei WBG Media vastaa kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai palvelusta. Näille kolmansien osapuolien sivuille kirjoittautuminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 


Palveluntarjoaja


Nimi: WBG Media / Wecast
Yhteyshenkilö: Hanna Westerholm
Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus 28190838
Puhelin +358 5055+89
Sähköposti info@wecast.fi
Copyright © WBG Media All rights reserved.